Wyrzućmy konwencję gender z Polski!
Wesprzyj nas w walce z ideologią gender
Petycja, w której żądamy od władzy wypowiedzenia niebezpiecznej konwencji stambulskiej to dopiero początek naszej walki z ideologią gender.

Mamy wiele innych skutecznych pomysłów, które pozwolą nam nagłośnić naszą kampanię i zwiększyć siłę tej akcji.

By dalej działać potrzebujemy środków finansowych. Dlatego gorąco zachęcamy do wsparcia naszej akcji dobrowolnym datkiem. Dzięki Tobie będziemy mogli skutecznie dotrzeć z petycją do tysięcy Polaków przez media społecznościowe (Facebook, Twitter) oraz przez zewnętrzne reklamy na konserwatywnych i katolickich portalach.

To dzięki Tobie ostrzeżemy kolejne osoby przed wszystkimi niebezpieczeństwami, jakie niesie ze sobą konwencja.
Tak, wspieram promocję akcji ZatrzymajGender.pl:
Prosimy o wsparcie promocji naszego apelu dowolną kwotą.

Wystarczy skorzystać z poniższego formularza i bezpiecznego systemu płatności internetowych TPay, aby w prosty i szybki sposób przekazać datek.
Wspieram
kampanię kwotą:
Dzięki bezpiecznemu i sprawdzonemu systemowi TPay, możliwe jest przekazanie datku:
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Oto dodatkowe możliwości pomocy przy rozpropagowaniu naszej akcji: