Wyrzućmy konwencję gender z Polski!
Oczyszczenie polskiego prawa ze szkodliwej ideologii gender jest na wyciągnięcie ręki. Wspólnie musimy jednak postawić ostatni krok i uzyskać od rządzących spełnienie wielokrotnie składanej obietnicy.

Podpisz naszą petycję i zaapeluj do premiera Mateusza Morawieckiego o wypowiedzenie niebezpiecznej konwencji stambulskiej. Nie możemy pozwolić, aby pod płaszczykiem „walki z przemocą wobec kobiet” wprowadzano do polskich szkół i sądów ideologię gender.
Kliknij tutaj i podpisz petycję

Szanowny Pan Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

DW: Szanowny Pan Jarosław Kaczyński

Prezes "Prawa i Sprawiedliwości"Szanowny Panie Premierze

Jako Polak zatroskany o przyszłość naszego narodu, zwracam się do Pana Premiera z apelem o podjęcie działań mających na celu wypowiedzenie szkodliwej konwencji stambulskiej.

Konwencja podpisana w 2014 roku przez rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego zagraża naszej wierze, tradycji i kulturze, a jej obowiązywanie od kilku lat niesie ze sobą tragiczne skutki dla rozwoju i przyszłości polskich rodzin.

Ufam, że Pan, podobnie jak i całe Prawo i Sprawiedliwość, również mają tego świadomość. Przecież wprost o szkodliwości konwencji stambulskiej mówili: prezydent Andrzej Duda, premier Beata Szydło, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński, zapewniając przy tym, że ta konwencja zostanie wypowiedziana.

Z wielkim rozczarowaniem dostrzegam, że do tej pory rząd Prawa i Sprawiedliwości, mimo posiadanej większości parlamentarnej, nie zrobił nic, aby naprawić błąd swoich poprzedników.

Jak długo będą utrzymywane te niebezpieczne zobowiązania, które uderzają w wartości chrześcijańskie i zagrażają polskim rodzinom?

Oczekuję, że wypełnią Państwo swoją przedwyborczą obietnicę i wypowiedzą konwencję stambulską. Są Państwo to winni zarówno tym, którzy oddali swój głos na Prawo i Sprawiedliwość, jak i milionom Polaków, którym leży na sercu przyszłość naszej Ojczyzny.

Z poważaniem,
Podpisz list
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

O co chodzi?

W 2014 roku rząd PO i PSL wplątał nasz kraj w fatalne zobowiązanie, które nie dość, że łamie polską konstytucję, to jeszcze uderza w wartości chrześcijańskie i zagraża polskim rodzinom. Ówczesna władza podpisując konwencję ze Stambułu, a następnie ratyfikując ją rękoma parlamentarzystów i ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego, zobowiązała się do niszczenia polskiej tradycji i kultury. Wszystko w imię genderowej walki z mitycznymi „stereotypowymi rolami płciowymi”.

Oczekujemy, aby:

  • rząd złożył uchwałę z wnioskiem o wypowiedzenie konwencji stambulskiej,
  • na podstawie tego wniosku, parlament przyjął ustawę wyrażającą zgodę na jej wypowiedzenie,
  • prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę i ratyfikował wypowiedzenie.

Ideologia gender nie nadchodzi – ona już tu jest i rządzi polskim prawem!

To nie przypadek, że po roku rodzinom przymusowo odebrano więcej dzieci. Urzędnicy i organy ścigania w swych działaniach mogą się powoływać na konwencję, czyli nieprecyzyjny akt ważniejszy od jakiejkolwiek ustawy. Jak zwraca uwagę prawnik prof. dr hab. Cezary Mik,

Konwencja jest traktatem co najmniej częściowo implementującym koncepcje feministyczne, dodając przy tym, że podstawowe pojęcia konwencji cechuje kontrowersyjność i niedookreśloność.

Czy dostrzegasz, że ten bubel prawny ma na celu wyłącznie destabilizację naszego narodu i w żaden sposób nie chroni on praw kobiet? Według raportu Instytutu Ordo Iuris, w Polsce poziom przemocy względem kobiet jest wielokrotnie niższy niż w krajach skandynawskich, gdzie od lat nieskutecznie walczy się z przemocą wobec kobiet w oparciu o ten sam ideologiczny paradygmat, na którym zbudowana jest Konwencja. Dlaczego to nie dziwi?

Powiedz rządzącym: SPRAWDZAM!

Choć PiS wielokrotnie zobowiązywało się do wypowiedzenia konwencji, ta nadal kpi z polskiego prawa, tradycji i kultury. Nie możemy zgadzać się na to, aby pod pozorem respektowania praw kobiet, wyrażano zgodę na zabijanie nienarodzonych dzieci. Partia rządząca ma w ręku wszelkie narzędzia, by wypowiedzieć konwencję, ale od momentu objęcia władzy nie zrobiła w tej sprawie nic.

Twoja petycja trafi do:

Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
(+48) 22 694 60 00
kontakt@kprm.gov.pl

Prezes Prawa i Sprawiedliwości – Jarosław Kaczyński
ul. Nowogrodzka 84/86
02-018 Warszawa
tel.: (+48) 22 62 15 035
biuro@pis.org.pl
Kliknij tutaj i podpisz petycję
Ostatnio petycję podpisali:
30-07-2021, 12:04 Kacper, PRUSZCZ GDAŃSKI
23-07-2021, 23:51 Malgosia, ZĄBKI
23-07-2021, 23:03 Genowefa, KOSZALIN
04-07-2021, 20:44 Violetta, PILAWA GORNA
24-06-2021, 19:20 Bartłomiej, Grodzisk Mazowiecki
18-06-2021, 20:52 Dominik, NOWY DWÓR GDAŃSKI