zatrzymaj gender!

Konwencja Stambulska, często błędnie przedstawiana jako akt „antyprzemocowy”, w rzeczywistości służy jako platforma do propagowania nastawionej przeciwko rodzinie i małżeństwu ideologii gender, wykorzystując jako pretekst ochronę praw kobiet. W sytuacji, gdy Donald Tusk wycofał wniosek swojego poprzednika, który miał na celu zbadanie zgodności konwencji z Konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny, a obecna większość sejmowa odrzuciła obywatelski projekt ustawy o jej wypowiedzeniu, konieczna jest nasza natychmiastowa reakcja!

20628 – tyle osób podpisało petycję

Treść Deklaracji:

Deklaracja Sprzeciwu wobec Konwencji Stambulskiej

Jako obywatele zaniepokojeni narastającą tendencją do wprowadzania ideologicznych założeń w ramy prawne i społeczne naszego kraju, wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec Konwencji Stambulskiej. Nawołujemy do jej wypowiedzenia. W obliczu działań podjętych przez obecny rząd, w tym wycofania przez Donalda Tuska wniosku do Trybunału Konstytucyjnego oraz odrzucenia przez Sejm obywatelskiego projektu ustawy „Tak dla rodziny, nie dla gender”, czujemy się zobowiązani wyrazić swoje niezadowolenie i troskę.

Nasza postawa wynika z głębokiego przekonania, że dokument ten, pod pretekstem walki z przemocą, promuje szkodliwą ideologię gender. Stanowi to bezpośrednie zagrożenie dla podstawowych struktur społecznych, w tym dla instytucji rodziny i małżeństwa.

Konwencja Stambulska wprowadza pojęcie „gender” jako konstrukt społeczno-kulturowy, niezwiązany z biologiczną płcią, otwierając drzwi do radykalnych zmian. Te zmiany mogą podważać naturalne i tradycyjne rozumienie relacji międzyludzkich, tożsamości płciowej oraz ról społecznych. Taka redefinicja fundamentalnych pojęć wprowadza niepewność i zamęt, co jest nieakceptowalne i sprzeczne z dążeniem do stabilności i bezpieczeństwa społecznego.

Nie możemy zaakceptować, aby Konwencja Stambulska służyła jako narzędzie narzucania państwom członkowskim jednolitego, ideologicznie zabarwionego modelu edukacji, polityki społecznej oraz prawnej. Zapisy Konwencji mogą prowadzić do nieuzasadnionych ingerencji w życie rodzinne, ograniczając wolność osobistą i prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi wartościami.

Ideologia gender promowana przez Konwencję ingeruje w suwerenność narodową, narzucając międzynarodowe standardy niezgodne z naszymi wartościami i tradycjami. Nieakceptowalne jest, aby zewnętrzne organy dyktowały, jakie wartości powinniśmy promować w naszym społeczeństwie.

Szczególnie niepokojące jest wprowadzenie ideologii gender do systemu edukacji. Propagowanie tej ideologii w szkołach prowadzi do konfuzji wśród młodych ludzi, podważając ich tożsamość i tradycyjne role płciowe, kluczowe dla zdrowego rozwoju społecznego.

Konwencja nie skupia się na skutecznych środkach zapobiegania i zwalczania przemocy, lecz promuje podejście ideologiczne, wprowadzając sztuczne i szkodliwe podziały. Postawa ta nie służy realnej ochronie ofiar przemocy, lecz wykorzystuje tematykę obrony kobiet do implementacji rewolucyjnych, dzielących społeczeństwo przepisów.

Niepokoi nas także fakt, że obecnie rządząca koalicja podjęła dwa niebezpieczne kroki w celu dalszego wdrażania tego szkodliwego dokumentu. Premier Donald Tusk wycofał wniosek swojego poprzednika do Trybunału Konstytucyjnego, który miał na celu zbadanie zgodności Konwencji Stambulskiej z polską Konstytucją. Dodatkowo, posłowie koalicji odrzucili w pierwszym czytaniu obywatelski projekt „Tak dla rodziny, nie dla gender”, przewidujący jej wypowiedzenie i zastąpienie międzynarodową Konwencją o prawach rodziny.

W świetle wymienionych zagrożeń stanowczo wzywamy do całkowitego odrzucenia implementacji Konwencji Stambulskiej w naszych systemach prawnych i społecznych. Przykłady krajów takich jak Czechy, Węgry, Słowacja czy Litwa pokazują, że odmowa wdrożenia tej konwencji nie jest aktem izolacjonizmu, lecz odważnym stanowiskiem w obronie własnych wartości i tradycji.

Nie ma miejsca na kompromisy, gdy w grę wchodzi ochrona naszych najbardziej podstawowych wartości i instytucji. Konwencja Stambulska, z jej ideologicznym podejściem do płci i rodziny, jest nie tylko niepotrzebna, ale wręcz szkodliwa, ponieważ zagraża stabilności społecznej, kulturowej i prawnej.

Nasza deklaracja jest wyrazem głębokiego zaangażowania w obronę godności i bezpieczeństwa wszystkich polskich rodzin i obywateli. Odrzucamy wszelkie próby wprowadzania ideologicznych zmian, które mogą prowadzić do indoktrynacji polskiego społeczeństwa. Stajemy w obronie uniwersalnych wartości chrześcijańskich, które są fundamentem naszego Narodu i gwarantem jego przetrwania.
Złóż swój podpis pod Deklaracją
i wyraź swój sprzeciw wobec promocji
ideologii gender w Polsce!

Prosimy o zapoznanie sie z poniższą informacją

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Czytaj więcej.

Polska stoi przed istotnym wyzwaniem, które może zaważyć na przyszłości instytucji małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie Konwencji Stambulskiej grozi podważeniem kluczowych wartości, w tym tradycyjnego uznania roli kobiet, godności macierzyństwa oraz odpowiedzialności ojcowskiej. Polski rząd, podążając za rewolucyjnymi i antychrześcijańskimi ideami z Brukseli, wydaje się stać po stronie zwolenników ideologii gender – przeciwników rodziny.

Niewątpliwie nadeszły czasy, gdy polscy katolicy, konserwatyści oraz wszyscy ludzie dobrej woli muszą się zjednoczyć, by wyrazić swój sprzeciw i przeciwdziałać rewolucji, która pragnie zakorzenić się w naszym kraju. Nadszedł czas, by działać! W związku z tym, zwracamy się z prośbą o wsparcie naszej inicjatywy – razem możemy zatrzymać szkodliwe działania genderystów.

Nasza akcja z 2018 roku

To nie pierwsza nasza kampania mająca na celu zatrzymanie genderowej rewolucji w Polsce. W 2018 roku apelowaliśmy do premiera Mateusza Morawieckiego o doprowadzenie do wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej. Dzięki naszym staraniom, wraz z ponad 38 000 uczestników protestu doprowadziliśmy do tego, że premier skierował wniosek do TK, aby ten zbadał zgodność konwencji z Konstytucją. Apelowaliśmy także do posłów o zaskarżenie konwencji w Trybunale Konstytucyjnym. Niestety, Trybunał przez ponad 3 lata nie odniósł się do tego wniosku, dając Donaldowi Tuskowi – nowemu, progenderowemu szefowi rządu, możliwość wycofania wniosku.
W sumie nasze akcje protestacyjne z 2018 roku podpisało ponad 97 000 osób.

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi